‘O ka ‘ulu nö ia a Kamaiopili

Synopsis: Instead of sending $17.9 million a year outside of Hawai‘i to improve revenue from the Hawai‘i Convention Center, use the money here in Hawai‘i.

Ua kükala ‘ia aku nei, he hui hou näna e ho‘okele i ka Hale Mälama ‘Aha ma Waikïkï, ‘o AEG Facilities, ke hiki aku i ka lä mua o Ianuali o ka makahiki hou, 2014, ‘o ia ka wä e ho‘omaka ai ua hui lä i ka lawelawe ‘ana i ka hana e pono ai, a he ‘elima makahiki ka lö’ihi o ka palapala ‘aelike.

‘O SMG Hawai‘i ka hui näna e ho‘okele nei i ka Hale Mälama ‘Aha a mai ka makahiki 1998 ka ho‘okele ‘ana, akä, e hiki koke ana ka hopena o kona palapala ‘aelike i ka hopena o këia makahiki. ‘A‘ole i ho‘omau ‘ia ka hana a SMG Hawai‘i no ka mea, ‘a‘ole i nui ka loa‘a. Ua mana‘o ‘ia, i ka hiki ‘ana i ka makahiki 2008, ‘o ke kälä malihini mäka‘ika‘i i loa‘a mai ka Hale Mälama ‘Aha, he $1.9 biliona. ‘A‘ole na‘e pëlä. A he $1.9 biliona kälä, he pu‘u nui loa ia e pono ai ko Hawai‘i. ‘O ka mea ‘äpiki, ‘o ka nui o ke kälä malihini mäka‘ika‘i i loa‘a ‘i‘o mai ka Hale Mälama ‘Aha, he $526 miliona o ka makahiki no nä makahiki he 10. He hapahä ia a ‘oi iki aku, akä, he pu‘u nui nö ho‘i ia.

‘O ka nui o ke kälä i lilo aku iä SMG Hawai‘i i këlä me këia makahiki o ka palapala ‘aelike, he 14 miliona a ‘oi aku a emi mai paha o ka makahiki. A ‘o AEG Facilities, e lilo aku ana he $17.9 miliona i ua hui lä i ka makahiki mua o ka palapala ‘aelike. ‘A‘ole i möakäka ka nui o ke kälä ma ia hope aku, akä, he $17.9 miliona kälä o ka makahiki mua. A e lilo ana ia pu‘u kälä i ka hui ma ka ‘äina ‘ë. ‘Eä, e aho ka ho‘okumu ‘ia ‘ana aku o nä külana hana külanakauhale a moku‘äina paha a he ke‘ena paha nona ia kuleana, ‘o ia ho‘i, ka ho‘omähuahua ‘ana i ka nui o ka loa‘a mai ka Hale Mälama ‘Aha mai. A laila, e  lilo ana ka nui o ke kälä i ko Hawai‘i.

Inä pëlä, he hiki paha ke hana pü ia ke‘ena aupuni me nä haumäna o nä kula aupuni o Hawai‘i no ka ‘imi ‘ana i wahi e kö ai ka makemake no ka Hale Mälama ‘Aha, a inä koho ‘ia ka mana‘o o ka haumäna, e lilo kahi pu‘u kälä nui i kona kula no ka ho‘omaika‘i ‘ana i ke kahua a no ke kü‘ai ‘ana paha i nä pono. ‘O ka mea nui, e lilo ana ka nui o ke kälä no ka pono o ko Hawai‘i.

Ua ‘ölelo ‘o AEG Facilities, e mälama ‘ia ana nä limahana he 70 a ‘oi aku a emi mai paha o SMG Hawai‘i, a no laila, e pa‘a ana kahi mähele o ia pu‘u kälä ($17.9 miliona) ma Hawai‘i nei, akä, he mähele li‘ili‘i wale nö ia. Inä he ke‘ena ko ke aupuni Hawai‘i nona ke kuleana, a lilo ia pu‘u kälä iä ia, ‘o ka hapanui o ke kälä, ma Hawai‘i nei nö e lü ‘ia ai.

A maika‘i paha ke uku ‘ia ka hele kula nui ‘ana o kekahi mau haumäna no ke a‘o ‘ana i ka hana e pono ai a laila, e hai ‘ia ma hope o ka puka ‘ana mai ke kulanui mai. E hana pü paha ia ke‘ena aupuni me ke Ke‘ena ‘Oihana ‘o Shidler o ke Kulanui o Hawai‘i ma Mänoa.

‘Eä, he nui nä ala e ho‘omaika‘i a e ho‘opömaika‘i ai i ko Hawai‘i, akä, he pono ka nänä ‘ana i ko Hawai‘i o loa‘a like auane‘i ka ‘ulu a Kamaiopili iä käkou. A e hoka ana ko Hawai‘i.

• E ho‘ouna ‘ia mai nä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei: kwong@hawaii.edu, rsolis@hawaii.edu

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

By participating in online discussions you acknowledge that you have agreed to the TERMS OF SERVICE. An insightful discussion of ideas and viewpoints is encouraged, but comments must be civil and in good taste, with no personal attacks. If your comments are inappropriate, you may be banned from posting. To report comments that you believe do not follow our guidelines, send us an email.