Births for Monday, February 13, 2023

• Harlan Nash Francis Racheck • Ryan Jedsyn Ikaika Lagoc-Ono • Theo Gordon Means • Sadie Nehemia Kuhlmann • Kinzleigh Kaiolonia Alderete

0 Comments