Kaua‘i wahine paddlers battle Molokai Channel

Five women’s teams completed the grueling open ocean course from Molokai to O‘ahu in Na Wahine o Ke Kai Sunday. According to Brian Curl, president of Hui O Mana Ka Pu‘uwai Outrigger Canoe Club, Hui O Hana Ka P Kukui

0 Comments