Bon dance season kicks off on Kauai

Bon dance schedule • June 9-10: Lihue Hongwanji • June 16-17: Waimea Shingon • June 23-24: Kapaa Jodo Mission • July 7-8: WKHM-Waimea • July 14-15: Kapaa Hongwanji • July 21-22: Waimea Higashi Hongwanji • July 28-29: Kauai Soto Zenshuji

0 Comments